Testimonial from Aldona

By meeting Brunon my life gained value. Diver and photographer in one. An extraordinary character. He captivated me with his sensitivity, both to the world and people. As an artistic soul, she can see more than the average person. Fortunately, he doesn’t just keep it to himself. Brunon makes great underwater photos, especially in the macro version. Artist photographer. My master, the guru I want to learn from.
A fantastic man, a reliable friend, attracting extraordinary people, a wonderful companion for underwater trips. An expert on almost the entire constellation, listing almost every star by name. I want to be with him.
*
Aldona Dreger-Prokopiuk
Vital Mentor, Diet Coach, Health Coach and Diving Instructor
*
Poznając Brunona moje życie zyskało na wartości. Nurek i fotograf w jednym. Nietuzinkowa postać. Ujął mnie swoją wrażliwością, zarówno do Świata, jaki i ludzi. Jako dusza artystyczna potrafi dostrzec więcej niż przeciętny człowiek. Na szczęście nie zatrzymuje tego tylko dla siebie. Brunon robi świetne zdjęcia podwodne, zwłaszcza w wersji makro. Artysta fotograf. Mój mistrz, guru, od którego chcę się uczyć.
Fantastyczny człowiek, niezawodny przyjaciel, przyciągający do siebie niezwykłych ludzi, wspaniały towarzysz wycieczek podwodnych. Znawca niemalże całego gwiazdozbioru, wymieniając prawie każdą gwiazdę z nazwy. Chce się z nim przebywać.
*
Aldona Dreger-Prokopiuk
Mentor Witalny, Diet Coach, Coach zdrowia oraz Instruktor Nurkowania
*
Author

I am an underwater photographer and creative designer. The awareness of the beauty of the underwater world is a lifetime passion for a child” – it is the idea that lead my hobby since I was 9 years old, when I walked into a fish shop for the first time in my life. Today my head is gray but I still sit in front of the glass pan of my aquarium which divides me from the marvelous world of coral reef. I allowed myself to come up with this thought to begin with, because this awareness of beauty and secrets of the underwater life gave me energy and patterns to build aquariums, daiving and underwater photography.